SÜTKOOP NEDİR?


Sütkoop, süt üreticileri ile süt toplayan firma ya da kooperatiflerin işlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir yazılımdır. Yazılımın özellikleri şunlardır:

  • Süt toplama işlemlerini kolaylaştırır ve muhasebe işlemlerini otomatik olarak yapar.
  • Süt toplama işindeki sorunları azaltır. Örneğin, süt toplama işinde makbuz ya da defter kullanılır ve bu işlem hataları yapılmasına neden olabilir. Sütkoop ise bu işlemleri otomatik olarak yapar ve hataları azaltır.
  • Veriler excele aktarılsa bile muhasebe personeli tarafından kontrol edilmelidir. Ancak Sütkoop, bu işlemi otomatik olarak yaparak muhasebe personelinin iş yükünü azaltır.
  • Üreticilerin aldığı avans tutarları, bağkur primi, stopaj ve borsa primleri hesaplamaları, alınan yem, gübre veya diğer hizmet türleri, gelir ve giderleri de Sütkoop tarafından kolayca hesaplanabilir.
  • Gönderilen sütün cari hesapları, gelen ödemeler ve üretici ödemeleri de Sütkoop tarafından takip edilir.
  • Firma veya kuruluşun diğer giderlerinin takibi, stok hareketleri gibi unsurlarda da Sütkoop işlemleri yapar ve zaman almayı azaltır.